Lions’un çok büyük önem verdiği programlardan birisi de çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik programlardır. Bu kapsamda çeşitli etkinliklerin yapılması teşvik edilmektedir.

Lions Yeşil Ekip Projesi: Çevre temizliği, ağaç dikimi, geri dönüşüm ve çevre eğitimi projelerini kapsar. Lions Çevre fotoğrafı yarışması ve Lions Fotoğraf takdimi.

Çevrenin korunmasına yönelik hizmetlerden bir kısmı şunlardır:

 Atık toplama ve geri dönüşüm projeleri
 Çevre temizlik kampanyaları
 Ağaçlandırma projeleri
 Eğitim ve bilinçlendirme projeleri
 Uluslararası Çevre Fotoğrafları Yarışması