Giriş

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Göz Sağlığı Programları

Helen Keller’in çağrısı ile “Körlerin Şovalyesi” olan Lion'lar için “körlükle mücadele” dünyanın her yerindeki Lionlar için başlıca hizmet konusu olmuştur. Lionlar, amaçları doğrultusunda ve yaşadıkları ulusların gereksinimleri çerçevesinde hizmetler üretirken, bu konuya daima önem ve öncelik vermişlerdir. Lions için en önemli program 'Göz Sağlığı Programı'dır. bu nedenle değişik alanlarda birçok proje geliştirilmiştir. Bunlardan en etkili olanı doğal olarak 'Sight First' (Önce göznuru) programıdır. “Sight First” (Önce Göznuru) dünyanın her yerinde faaliyet gösteren Lion’ların ortak uğraşısı olmuştur. Lion'lar, 1988 yılında Singapur’da Göz Nuru ile ilgili olarak gerçekleştirilen Sempozyum sonrasında körlükle mücadelede farklı bir politika uygulanması gerektiğine inandılar ve göz nuru ile ilgili bu uğraşılarını Sight First kampanyası kapsamında sürdürme kararı verdiler.

Gözlük Çerçevesi Dönüşümü

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin en önemli ve yaygın projelerinden birisi de gözlük çerçevesi toplama projesidir. Bu proje ile Lion'lar gözlük toplama kutularını belirli yerlere yerleştirerek kullanılmayan çerçeveleri toplarlar. Toplanan çerçeveler oluşturulan geri dönüşüm merkezlerinde toplanır. Çerçeveler bu merkezlerdeki Lion ekipler tarafından sınıflandırılır ve bakımları yapılır. ardıncan paketlenerek ihtiyaç duyulan yörelere gönderilir.

Göz Ameliyatları

Lions göz sağlığı konusunda dünya çapında lider bir kuruluştur. Dünya Lions'u bu kampanya ile Katarakt olarak bilinen göz hastalığını kamu sağlığına bir tehdit olmaktan çıkardığı gibi Latin Amerika ve Afrika’da Nehir Körlüğü diye bilinen göz hastalığının yok edilmesi yönünde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Lions tüm dünyanın dikkatini göz nurunu koruma programlarına çekmiş, hükümetlerin sağlık politikalarını bu programlara göre belirlemeleri konusunda çeşitli girişimlerde bulunmuş, körlüğe karşı verilen savaşta yer almaları konusunda cesaretlendirmiştir.

Kampanya süresince 8 milyon civarında katarakt ameliyatı yapılmıştır.

Bu çalışmaların sonucunda göz sağlığının, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından “halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit” olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

Görmeyenlere Destek

Halk Kütüphanelerine Braille ve özel baskılı kitapları sağlamak, görme araştırma tesislerini desteklemek, görmeyen veya az gören kişiler için burs sağlama, genel kullanım için yardımcı teknoloji merkezleri kurma ve kamu binalarına özürlüler için girişleri sağlama gibi görmeyen veya az gören kişiler için destek hizmetleri.

Göz Bankaları

Lion'lar Göz Bankalarının kurulmasına da destek veriyor. Kurulan göz bankaları aracılığıyla her yıl göz nurunun (Sight First) korunması amacıyla yapılan 30.000 ameliyat için kaliteli göz dokusu temin ediyoruz. Bunun yanısıra göz bankalarımız tıbbi eğitim veriyor ve göz konusundaki araştırmalara da katkı sağlıyorlar.Şu anda tüm dünyada 67 Lions Göz Bankası hizmet vermektedir. Bunlardan birisi de İstanbul'dadır.

Rehber Köpek

Uluslararası Lions'un uzun yıllardır uyguladığı bir programdır. ABD'de birçok eyalette rehber köpek yetiştirme merkezleri kurulmuş ve bu merkezlerde yetiştirilen köpekler görme engellilerin hizmetine sunulmuştur. programın başarısı birçok derneğin bu konuya eğilmesini de sağlamıştır.